liadekker257

Seksuele weerbaarheid, het vlaggensysteem

Seksuele weerbaarheid

 

Het project

Voor een combinatieproject tussen Sense Noord Nederland en Jimmy’s Leeuwarden zijn een aantal jongeren van Jimmy’s Leeuwarden getraind tot vlaggensysteem voorlichter door Sense Noord Nederland. Het doel is om een workshop te ontwikkelen die jongeren leert wat het vlaggensysteem is en hoe zij dit kunnen gebruiken in hun dagelijks leven. In maart en april zijn deze workshops gegeven aan de 5 derde klassen op de Dyk PJ Leeuwarden. Momenteel zijn wij bezig om te kijken hoe wij dit project uit kunnen breiden om de workshops op meerdere scholen kunnen gegeven en hier een jaarlijks project van kunnen maken. De reactie van de klassen waren zeer positief. Het was een leuk en informatief onderwerp dat goed en bespreekbaar is overgebracht door een jong voorlichters team.

Wat is het vlaggensysteem?

Het vlaggensysteem is een objectief systeem dat een handvat bied aan begeleiders om seksueel grensoverschrijdend gedrag te herkennen. Het systeem werkt volgens 4 onderdelen: De 6 seks regels (het stuurwiel), een normatieve lijst, de vlaggen (groen, geel, rood en zwart) en de handelingscriteria. Het wordt voornamelijk gebruikt door zorginstellingen en kijkt naar het gedrag van de dader en wat voor schade dit aanricht bij hemzelf en zijn omgeving.

Wat doen wij met het vlaggensysteem?

Wij hebben gekeken naar hoe we het vlaggensysteem konden omvouwen naar een handvat voor jongeren. Het doel is om jongeren te leren hoe zij hun eigen situaties of situaties in hun omgeving kunnen analyseren op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast op wat voor manier zij kunnen handelen mocht er zo een situatie voorkomen. De klassen maken eerst op een speelse manier kennis met het vlaggensysteem. Wat het precies is en wat ze in de workshop te wachten staat. Daarna wordt aan de leerlingen aan de hand van het stuurwiel de 6 seks regels voorgelegd. Deze worden uitgelegd aan de hand van toepasselijke voorbeelden waarin de leerlingen zicht goed in kunnen verplaatsen. Daarna wordt het systeem uitgelegd en welke vlag een situatie krijgt. Vervolgens hoe je kunt handelen in een situatie aan de hand van welke kleur die heeft. In de workshop wordt na de uitleg geoefend in verschillende kleine groepjes. Elk groepje heeft een voorlichter. Eerst legt de voorlichter 2x een situatie voor en mogen de leerlingen deze doorlopen aan de hand van het systeem. Vervolgens geeft de voorlichter een kleur aan de groep en mogen zij een situatie bedenken die tot de betreffende kleur behoort. Deze wordt gepresenteerd aan de gehele klas.  Het groepje dat de beste situatie heeft en tevens het best onderbouwd heeft volgens het systeem wint een zak snoep. Daarna wordt er nog kort uitgelegd dat wij ook begrijpen dat je niet in elke situatie de 6 seksregels eerst bij langsloopt om te kijken of het goed is of niet. Maar dat de jongeren het beste naar hun onderbuikgevoel kunnen luisteren en altijd eerst na moeten denken wanneer iets niet helemaal vertrouwd voelt: “Voorkomen is beter dan genezen!”.

 

Jan Roelof van Jimmy’s Leeuwarden